New
goi 33tr9-DS

COMBO KARAOKE CAF 5

Liên hệ !

BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 5

LOA SOUNDTOP K-112+ + AMPLI SOUNDTOP H-800 + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 34.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)