New
goi 40tr9-DS

COMBO KARAOKE CAF 7

Liên hệ !

BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE CAF 7

LOA CAF TW-12 + AMPLI SOUNDTOP H-800 + MICROPHONE CAF MI-6 + CHÂN GẮN LOA

GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 41.400.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)